Fans Club

歌迷會

JOIN US NOW!請即加入歌迷會!

BOP天堂鳥國際歌迷會員申請表(2016-02-01修訂版)下載

下載表格後,請詳閲表格上有關申請辦法,按指示寄交本公司處理 請電郵申請表, 入數紙到電郵地址 fansclub@panasiacc.com , 謝謝。